1. DEFINIȚII.
 1. Administrator înseamnă  Sharda Cropchem Limited cu sediul social în Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (Vest) Mumbai – 400056, India.
 2. Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, care pot fi identificate prin referire la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv – dacă aceste date permit identificarea Utilizatorului – IP-ul echipamentului, datele de localizare, identificatorul internetului sau informatii colectate prin intermediul fișierelor cookie și al altor tehnologii similare.
 3. Politica de confidențialitate – această Politică de confidențialitate.
 4. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 5. Website – pagina web de Internet gestionată  de  Administrator ,care operează în domenii shardacropchem.ro și aplicații mobile.
 6. Fișierele cookie înseamnă fișiere text mici stocate pe echipamentele terminale de telecomunicații ale Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.) în timp ce utilizați site-ul web, permițând înregistrarea și regăsirea informațiilor pe care administratorul sau alte entități care furnizează servicii  Administratorului  le utilizează în diverse scopuri (de exemplu, cele analitice sau statistice).
 7. Cookie-uri de la terți – cookie-uri setate de partenerii administratorului prin intermediul site-ului web.  
 8. Utilizator – fiecare persoană fizică care vizitează Site-ul  web sau utilizează unul sau mai multe servicii sau funcționalități ale Site-ului, în beneficiul cărora pot fi furnizate servicii electronice sau cu care poate fi încheiat un acord de servicii electronice, în conformitate cu Regulile și prevederile legii.
 1. PRELUCRAREA DATELOR.
 1. Această Politică de confidențialitate descrie regulile de utilizare a fișierelor cookie și a altor tehnologii similare colectate în timp ce  Site-ul web este utilizat de utilizator.
 2. În legătură cu utilizarea de către Utilizator a Site-ului Web,  Administratorul colectează datele sale în măsura în care este necesar pentru a furniza anumite servicii oferite, precum și colectează informații despre activitatea de navigare a Utilizatorului pe Site-ul web, inclusiv IP al dispozitivului, datele de localizare, identificatorul internetului și informațiile colectate prin intermediul fișierelor cookie și al altor tehnologii similare.
 3. Utilizarea site-ului  este posibilă fără a fi nevoie să deschideți un cont de către Utilizator. În acest  caz, nu este necesară furnizarea de date cu caracter personal pe un formular de înregistrare în timp ce utilizați site-ul web. Aceste date pot fi furnizate pe  on un formular de contact. Datele prelucrate acoperă informațiile despre utilizarea site-ului web.
 4. Furnizarea datelor cu caracter personal nu este o cerință legală, adică Utilizatorul nu este obligat legal să prezinte datele sale în scopul creării  unui cont on  site-ul web, cu toate acestea, furnizarea de date marcate sunt precondiții necesare deschiderea unui cont on  site-ul web. Nefurnizarea datelor marcate ca necesare împiedică deschiderea unui cont pe  Site-ul web  și valorificarea funcționalităților care pot fi utilizate, în conformitate cu Regulile  site-ului.
 5. În cazul în care Site-ul  oferă funcționalități suplimentare, ar fi posibilitatea de a comanda un buletin informativ sau o ofertă comercială, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi un acord între Utilizator și  Administrator, care se încheie prin acceptarea Regulilor și a căror executare este supusă prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului.
 6. Administratorul  colectează date legate de activitate, de exemplu timpul petrecut pe site, frazele căutate, numărul de subsite-uri, datele și sursa vizitei.
 1. FIȘIERE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE.
 1. În legătură cu utilizarea site-ului, fișierele cookie sau tehnologii similare sunt utilizate pentru a asigura accesul Utilizatorului la  Site-ul web, pentru a facilita funcționarea acestuia și astfel de informații sunt, de asemenea, utilizate pentru a memora deciziile Utilizatorului (de exemplu, alegerea fonturilor, contrastul, acceptarea confidențialității), menținerea sesiunii Utilizatorului (de exemplu, după conectare), memorarea parolei (cu consimțământul), colectarea informațiilor de pe dispozitivul Utilizatorului și a vizitei acestuia,  menite să asigure securitatea, precum și să analizeze vizitele și să adapteze conținutul.
 2. Information dobândite prin cookie-uri și tehnologii similare nu este combinat cu alte date ale utilizatorilor site-ului,  nici nu este utilizat de către  administrator pentru a identifica Utilizatorii.
 3. Tehnologii similare cookie-urilor includ, printre altele,  stocarea locală, stocarea sesiunilor și lucrătorii de servicii, care funcționează ca: tehnologia care utilizează o parte separată a memoriei  browserului  web, utilizată pentru stocarea datelor înregistrate de  site-ul web.
 4. Se utilizează două tipuri de fișiere cookie sau tehnologii similare, în ceea ce privește durata lor de viață:
  1. cookie-uri de sesiune – fișiere stocate pe dispozitivul Utilizatorului până când Utilizatorul se deconectează sau până când acesta părăsesc site-ul web,
  2. cookie-uri persistente – fișiere stocate pe dispozitivul Utilizatorului până când sunt șterse de utilizator sau până când expiră la o dată specificată în atributul cookies.
 5. Administratorul  și alte entități care furnizează servicii în beneficiul administratorului (de  Administrator  exemplu, servicii analitice și statistice) utilizează fișiere cookie în diverse scopuri, care pot fi împărțite în următoarele categorii:
  1. Cookie-uri necesare pentru a utiliza site-ul:
   • cookie-urile de intrare de utilizator introduse pe site de către utilizator (identificatorul sesiunii) pe durata sesiunii,
   • cookie-uri de autentificare utilizate pentru servicii care necesită autentificare pe durata unei sesiuni;
   • cookie-uri de securitate centrate pe utilizator, de exemplu utilizate pentru a detecta abuzurile de autentificare,
   • cookie-uri multimedia pentru sesiuni de player (de exemplu, cookie-uri flash), pe durata unei sesiuni;
  2. Cookie-uri funcționale, facilitând buna funcționare a Serviciului:
   • cookie-uri de personalizare a interfeței cu utilizatorul pe durata unei sesiuni sau puțin mai lungi;
   • cookie-uri de urmărire utilizate pentru a urmări mișcarea pe site-ul web, adică de analiză a datelor – acestea sunt fișiere utilizate pentru a analiza modul în care site-ul  este utilizat de către utilizator, pentru a crea statistici și rapoarte privind funcționarea  site-ului.
 6. Administratorul  utilizează module cookie de la terți în următoarele scopuri::
  1. să prezinte conținut multimedia pe paginile web ale site-ului web, care sunt descărcate de  pe  site-ul extern www.youtube.com [cookie manager:  Google Inc. cu sediul în SUA],
  2. Colectarea datelor statistice generale și anonime prin intermediul instrumentelor analitice: Google Analytics [cookie manager: Google Inc. cu sediul în SUA].
 7. Utilizarea site-ului  web fără a modifica setarea browserului, adică cu acceptarea cookie-urilor în mod implicit și tehnologii similare înseamnă consimțământul pentru utilizarea lor în scopurile specificate mai sus.
 8. Administratorul  nu utilizează informațiile obținute în scopuri de marketing.
 9. Utilizatorul poate, în orice moment, să modifice setarea fișierelor cookie sau a tehnologiilor similare prin modificarea setărilor de confidențialitate într-un a  browser sau aplicație sau prin modificarea setării contului său on  site-ul web, cu toate acestea, o astfel de modificare poate duce la lipsa accesului la unele funcții ale Site-ului.
 10. Modificarea setărilor de confidențialitate este posibilă prin selectarea unei opțiuni potrivite în setările unui browser sau ale unei aplicații. În cazul celor mai populare browsere, Utilizatorul poate gestiona el însuși setările de confidențialitate, inclusiv cookie-urile, în special prin acceptarea cookie-urilor, modificarea setărilor cookie-urilor și blocarea sau dezactivarea cookie-urilor. Modul și  domeniul de aplicare al modificărilor setărilor de confidențialitate depind de tipul sau versiunea browserului sau a aplicației de care beneficiază Utilizatorul. Informații detaliate referitoare la modificările setărilor de confidențialitate sunt disponibile pe  site-urile web ale furnizorilor de browsere web respective.
 1. SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR.

Administratorul  procesează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pentru:

 1. să asigure accesul la site-ul web  – în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD;
 2. să respecte obligațiile legale – în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD;
 3. să urmărească interesele legitime ale administratorului  sau ale unui terț – în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD:
  1. adresarea, către Utilizatorii desemnați, a notificărilor cu privire la oferte sau conținuturi interesante prin comunicare electronică, în particular prin e-mail, cu condiția ca, cu toate acestea, Utilizatorul să își fi exprimat consimțământul relevant;  
  2. detectarea și eliminarea oricăror abuzuri,
  3. scopuri interne legate de prestarea de servicii și desfășurarea activității comerciale, inclusiv în scopuri probatorii, analitice și statistice.
 1. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate până când contul va fi eliminat de pe Site și ulterior:
  1. pe durata prevăzută pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din dispozițiile legii,
  2. până la expirarea termenului de prescripție,  precum și până la finalizarea procedurilor civile, de executare, administrative și penale care necesită prelucrarea datelor și, în caz de reconciliere, până la îndeplinirea scopului reconcilierii sau până la revocarea acesteia, oricare dintre acestea survine mai întâi.
 2. Utilizatorul poate șterge cookie-uri de la echipamentul său   de către el / ea. Pentru a șterge cookie-urile din echipamentul terminal al Utilizatorului (computer, telefon, tabletă etc.), memoria cache și cookie-urile browserului ar trebui șterse. Procesul de ștergere a memoriei cache și a modulelor cookie ar trebui să se facă în setările browserului.  Setarea  s poate diferi, în funcție de browser-ul și versiunea sa.
 1. DREPTURILE UTILIZATORULUI.
 1. În vederea prelucrării datelor cu caracter personal, Utilizatorul are dreptul de a:
  1. rectificarea datelor cu caracter personal – dacă în timpul colectării datelor a apărut o eroare sau dacă datele s-au modificat, Utilizatorul are dreptul de a furniza date corecte și actualizate, iar Administratorul  va trebui să le rectifice sau să le actualizeze;
  2. acces la date cu caracter personal – Utilizatorul își poate exercita acest drept dacă dorește să știe ce date sunt prelucrate.
  3. ștergerea datelor cu caracter personal – în cazul în care Utilizatorul constată că datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate, Utilizatorul are dreptul  de a solicita administratorului ștergerea  Administrator  lor,
  4. restricționarea prelucrării – în cazul în care Utilizatorul are îndoieli cu privire la prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal, acesta poate depune o cerere  de restricționare a prelucrării;
  5. portabilitatea datelor – Utilizatorul poate primi și transfera de la Administrator  către o altă entitate datele cu caracter personal furnizate Administratorului,  Administrator,
  6. să se opună prelucrării datelor cu caracter personal pe baza intereselor legitime urmărite de  administrator sau de un terț, inclusiv crearea de profiluri, din motive legate de  o  anumită situație și să se opună prelucrării datelor în scopul comercializării directe;
  7. retragerea consimțământului în orice moment – Utilizatorul are dreptul de a retrage consimțământul dat anterior în orice moment, fără a preciza motivul; retragerea consimțământului nu are efect retroactiv.
 2. Pentru ca o cerere de exercitare a drepturilor de mai sus să fie tratată, ar trebui să se prezinte o declarație  relevantă la adresa:  eu.sales@shardaintl.com;; în plus,  Administratorul este autorizat să verifice identitatea Utilizatorului, ceea ce împiedică divulgarea informațiilor despre Utilizator către orice persoane neautorizate. În cazul Utilizatorilor care  nu au deschis un cont pe  Website,  Administratorul nu are posibilitatea de a verifica identitatea Utilizatorului, deoarece datele prelucrate se referă doar la informațiile despre utilizarea Site-ului,  Website fără nici o informație cu privire la identitatea Utilizatorului.
 3. Administratorul  nu va lua decizii automatizate cu privire la Utilizator, inclusiv deciziile fiind rezultatul profilării.
 4. Utilizatorul poate depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la autoritatea de supraveghere implicată în protecția datelor cu caracter personal.
 5. Utilizatorul are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care îl privesc sau care îl afectează în mod similar în mod semnificativ
 1. DESTINATARI DE DATE.

Datele cu caracter personal ale  Utilizatorilor pot fi transferate către următoarele categorii de destinatari:

 1. entitati care furnizeaza servicii administratorului, necesare pentru a atinge scopul prelucrării, inclusiv furnizorii de IT,
 2. acordarea de sprijin tehnic, organizatoric sau consultativ.
 1. TRANSFERUL DE DATE.

Administratorul  nu intenționează să transfere date cu caracter personal către o țară terță sau organizații internaționale.

 1. SECURITATEA DATELOR PERSONA.

Administratorul  asigură reducerea la minimum a datelor în ceea ce privește:

 1. adecvarea datelor la scopuri (cantitatea de date și gradul de prelucrare),
 2. acces la datele cu caracter personal,  data,
 3. perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.
 1. DETALII DE CONTACT.

Orice cerere, declarație și corespondență referitoare la datele cu caracter personal trebuie trimise prin e-mail la adresa: eu.sales@shardaintl.com.