Prezentul document constituie norme pentru prestarea de servicii prin mijloace electronice în baza Legii privind prestarea de servicii prin mijloace electronice din 18 iulie 2002. 

 1. DEFINIȚII.
 1. Parolă – o secvență de caractere alfanumerice și/sau caractere speciale selectate de destinatarul serviciului în timpul procesului de înregistrare, necesare în scopul autorizării destinatarului serviciului în timp ce vă conectați la Contul site-ului web.
 2. Cont – un loc de pe Site-ul web disponibil unui anumit Destinatar al Serviciului după Înregistrare, permițându-i acestuia să utilizeze Serviciile specificate în prezentul document.
 3. Login – E-mail-ul destinatarului serviciului necesar pentru a obține accesul la Cont, furnizat de destinatarul serviciului în timpul înregistrării.
 4. Reguli – aceste Reguli ale Site-ului https://shardacropchem.ro, care definesc termenii și condițiile de furnizare a serviciilor site-ului pe cale electronică de către Furnizorul de Servicii și termenii și condițiile de utilizare a acestor servicii de către Destinatarii Serviciilor.
 5. Înregistrarea – activitatea voluntară a Destinatarului Serviciului, care implică crearea unui Cont pe Site-ul web. Înregistrarea pe site este gratuită.
 6. Site-ul – site-uri web în domeniul https://shardacropchem.ro/.
 7. Serviciu –prestarea unui serviciu fără prezența fizică simultană a părților (serviciu la distanță) prin transmiterea datelor la cererea individuală a destinatarului serviciului, transmise și primite prin intermediul dispozitivelor destinate prelucrării electronice, inclusiv compresia digitală și stocarea datelor, care sunt difuzate, primite sau transmise în întregime prin intermediul rețelei de telecomunicații, în sensul Legii din 16 iulie 2004 : Legea telecomunicațiilor și sub rezerva termenilor și condițiilor definite în prezentul regulament.
 8. Destinatar serviciu – o persoană fizică, o  persoană juridică sau o unitate organizațională care nu are personalitate juridică, care utilizează un serviciu prestat electronic în cadrul Site-ului web.
 9. Furnizor de servicii – Sharda Cropchem Limited cu sediul social la adresa: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (Vest) Mumbai – 400056, India
 1. DISPOZIȚII GENERALE ALE NORMELOR.
 1. Aceste Reguli definesc termenii și condițiile de furnizare a Serviciilor de către Furnizorul de Servicii  către Destinatarul serviciului.
 2. Regulile sunt puse gratuit la dispoziția  destinatarilor serviciului prin intermediul site-ului web, într-o formă care să permită încărcarea, salvarea și imprimarea lor.
 3. Site-ul web este disponibil pentru orice destinatar al serviciului care are o conexiune la Internet.
 4. Utilizarea Serviciilor de deținere și accesare a Contului de către Destinatarul Serviciului este posibilă numai după Înregistrare. Valorificarea Serviciilor de deținere și accesare a Contului și trimiterea de informații comerciale prin mijloace electronice necesită un cont de e-mail. În cazul serviciilor menționate mai sus, bifând caseta relevantă, Destinatarul Serviciului declară că a citit Regulile, că acceptă integral dispozițiile conținute  în prezentul document și că va respecta Regulile. Activitățile de mai sus sunt voluntare, însă sunt necesare pentru a beneficia de Serviciile a.m.
 5. Pentru a utiliza în mod corespunzător Site-ul web și Serviciile în cea mai mare măsură, Destinatarul Serviciului ar trebui să aibă echipamente cu acces la Internet și un browser care gestionează tehnologia “cookies”. Domeniul de aplicare al utilizării fișierelor cookie de către Furnizorul de servicii este definit în Politica privind modulele cookie.
 6. Utilizarea site-ului web poate depinde de instalarea de Java-  sau Java Script- tip de software.
 1. TIPURILE ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL SERVICIILOR PRESTATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE.

Site-ul web oferă următoarele servicii:

 1. accesul la conținutul accesibil publicului al Site-ului (posibilitatea de a vizualiza și citi de către destinatarul serviciului, ar fi texte, fotografii, grafică, date, bază de cunoștințe etc., postate pe site-ul web, precum și de a  descărca   fișierele puse la dispoziție de furnizorul de servicii);
 2. menținerea și accesarea Contului;
 3. transmiterea de informații comerciale prin mijloace electronice.
 1. CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR.
 1. Încheierea unui acord pentru prestarea de servicii se efectuează:
  1. in respectarea Serviciului  de accesare a conținutului accesibil publicului al Site-ului web – prin introducerea site-ului,,
  2. în ceea ce privește Serviciul de  menținere și accesare a Contului – prin înregistrare,,
  3. în ceea ce privește Serviciul de transmitere a informațiilor comerciale – prin completarea unui formular relevant, prin exprimarea consimțământului pentru primirea informațiilor comerciale prin mijloc electronic și prin apăsarea unui buton de acceptare (de exemplu, “Trimitere”, “Comandă”).
 2. Pentru a utiliza Serviciile, Destinatarului Serviciului i se poate solicita să furnizeze datele sale personale. Principiile de procesare a datelor personale ale destinatarului serviciului de către Furnizorul de servicii sunt specificate în Politica de confidențialitate.
 3. Destinatarul serviciului este obligat să furnizeze numai date reale și datele care sunt la dispoziția sa și transmiterea sau utilizarea lor la o dată ulterioară pe Site-ul web în cursul activităților obișnuite nu încalcă drepturile terților.
 4. Furnizarea Serviciului de acces la conținutul accesibil site-ului web nu necesită înregistrare. Un astfel de Serviciu este furnizat prin intermediul perioadei de acces a Destinatarului Service la conținutul general disponibil al Site-ului web.
 5. Furnizarea serviciilor rămase necesită înregistrare.
 6. Înregistrarea se face de către Destinatarul Serviciului prin completarea unui formular de înregistrare disponibil pe site-ul web: https://shardacropchem.ro, bifând câmpurile necesare și făcând clic pe butonul de acceptare (de exemplu, “Trimite”, Creează cont”). După efectuarea activităților de mai sus, Destinatarul Serviciului va primi un e-mail trimis la adresa de e-mail furnizată de Destinatarul Serviciului, care conține confirmarea înregistrării reușite și un link de activare către confirm că adresa de e-mail este corectă.
 7. Numai Destinatarul Serviciului ale cărui date cu caracter personal au fost furnizate în formularul de înregistrare în timpul înregistrării este autorizat să utilizeze Serviciul. Destinatarului serviciului nu i se permite să utilizeze conturile altor Destinatari ai Serviciului și nici nu i se permite să-și pună la dispoziție propriul cont altor Destinatari ai Serviciului sau altor terțe părți.
 8. Destinatarul serviciului își va păstra secretă autentificarea și parola.
 9. Conectarea la cont necesită, de fiecare dată, introducerea unei date de conectare și a unei parole.
 10. Ca login trebuie furnizată  o adresă de e-mail activă pe care Destinatarul serviciului este autorizată să o utilizeze.
 11. O parolă trebuie să conțină cel puțin șase caractere alfanumerice și/sau speciale.
 12. Serviciul Recipient poate modifica parola de la nivelul Contului sau printr-o funcționalitate “Parolă uitată”, disponibilă  pe site-ul pe care s-a conectat.
 13. Serviciul este furnizat pentru o perioadă nelimitată de timp. Destinatarul serviciului poate solicita, în orice moment, eliminarea contului său. Solicitarea de eliminare a contului poate fi notificată prin e-mail trimis la adresa de e-mail a furnizorului de servicii. Eliminarea contului echivalează cu rezilierea contractului de furnizare a serviciului prin mijloace electronice.
 14. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a suspenda, elimina sau restricționa funcționalitatea Contului (domeniul de aplicare al serviciului prestat), în special:
  1. în cazurile prevăzute de dispozițiile legale general aplicabile,
  2. dacă Destinatarul Serviciului utilizează Contul încălcând aceste Reguli.
 15. Furnizorul de servicii va notifica Destinatarului Serviciului cu privire la intenția sa de a suspenda, elimina sau restricționa funcționalitățile Contului prin trimiterea destinatarului serviciului un mesaj de poștă electronică la adresa trimisă în timpul înregistrării contului sau la o altă adresă y notificată ulterior în momentul  actualizării datelor Destinatarului Serviciului.
 16. În cazul în care suspendarea sau restricționarea funcționalităților Contului  rezultă din utilizarea Contului cu încălcarea dispozițiilor prezentelor Reguli, funcționalitatea deplină a Contului poate fi restabilită la cererea Destinatarului Serviciului și poate fi supusă numai încetării acestor activități ilicite  și eliminării consecințelor acestora într-un mod solicitat de Furnizorul de Servicii.
 17. În scopul de a ordona ca informațiile comerciale să fie trimise prin mijloace electronice, Destinatarul serviciului completează un formular relevant, își exprimă în mod voluntar consimțământul pentru a fi trimise informații comerciale prin mijloace electronice și face clic pe butonul de acceptare (de exemplu, “Trimite”, “Comandă”)
 18. Destinatarul serviciului poate, în orice moment, să renunțe la primirea informațiilor comerciale prin mijloace electronice. În acest scop, Serviciul Recipient ar trebui să trimită furnizorului de servicii un mesaj de e-mail, care echivalează cu rezilierea acordului de furnizare a serviciului prin mijloace electronice
 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI SERVICIULUI ȘI ALE PRESTATORULUI DE SERVICII.
 1. Furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a se asigura că site-ul web funcționează continuu.
 2. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a intrerupe funcționarea Site-ului web pentru a actualiza datele, a rectifica erorile și a efectua  alte lucrări de întreținere, precum și din alte motive independente de voința Furnizorului de servicii.  
 3. Beneficiarul Serviciului nu va utiliza Serviciile cu încălcarea prevederilor legii, bunelor practici sau acestor Reguli și nici nu va furniza conținut de natură ilegală.
 4. Furnizorul de servicii stipulează că toate informațiile și materialele disponibile pe site (inclusiv, dar fără a se limita la grafică, articole, fotografii) sunt protejate, în special în temeiul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. Copierea, reproducerea, difuzarea și alte forme de utilizare a materialelor și informațiilor conținute pe Site, fără consimțământul prealabil scris al Furnizorului de Servicii sau care depășesc limitele permise de  lege, sunt strict interzise
 5. În cazul în care, în scopul prestării Serviciului, Furnizorul de Servicii solicită destinatarului serviciului să furnizeze adresa sa de e-mail, Destinatarul serviciului trebuie să furnizeze e-mailul său autentic, adică cel la care își revăd corespondența. Destinatarii  serviciului vor notifica imediat Furnizorul de servicii cu privire la o modificarea  adresei sale de e-mail prin trimiterea unui mesaj la adresa Furnizorului de Servicii. În cazul în care nu se notifică schimbarea adresei furnizorului de servicii, orice declarații și informații trimise de furnizorul de servicii destinatarului serviciului la adresa de e-mail transmisă de destinatarul serviciului în formularul de înregistrare se consideră că au fost livrate în mod corespunzător, fără a aduce atingere dispozițiilor legale referitoare la consumatori.
 6. Furnizorul de servicii nu va fi tras la răspundere pentru:
  1. orice daune care pot apărea ca urmare a utilizării Site-ului de către  Destinatarii Serviciului într-un mod care nu respectă legea sau aceste Reguli, în special nu va fi trasă la răspundere pentru divulgarea Parolei sau a Conectării la Cont și divulgarea datelor cu caracter personal de către Destinatarul Serviciului,
  2. orice daune cauzate ca urmare a încetării furnizării serviciului sau a eliminării Contului Destinatarului Serviciului, cu condiția ca acestea să fi fost cauzate din motive imputabile Destinatarului Serviciului sau ca urmare a încălcării prevederilor legii sau a prezentelor Reguli.
  3. orice daune cauzate de utilizarea de către Beneficiarul Serviciului a datelor sau informațiilor conținute pe Site-ul web în scopuri economice, de investiții, de afaceri etc.
 7. Răspunderea totală agregată pentru daunele aduse furnizorului de servicii față de beneficiarul serviciului din cauza furnizării de servicii, indiferent de motivele legale ale răspunderii, se limitează numai la prejudiciul suferit efectiv de beneficiarul serviciului.
 8. Furnizorul de servicii stipulează că orice conținut inclus pe Site este doar de natură informativă. Conținutul este pregătit cu toate eforturile pentru a se asigura că este corect din punct de vedere factual și actualizat, cu toate acestea, furnizorul de servicii nu își asumă nicio răspundere pentru eficiență sau posibilitatea de a aplica datele conținute în acestea sau pentru consecințele aplicării lor.
 1. PROCEDURA DE TRATARE A PLÂNGERILOR.
 1. Orice reclamație referitoare la Serviciu poate fi depusă de către Destinatarul Serviciului prin e-mailul furnizorului de servicii: eu.sales@shardaintl.com.
 2. O reclamație trebuie să conțină următoarele: numele complet al destinatarului serviciului, adresa de e-mail, precum și o descriere detaliată și motivul plângerii.
 3. Beneficiarul serviciului poate depune o plângere în termen de 14 zile de la data producerii evenimentului care face obiectul plângerii.
 4. Plângerile vor fi procesate de către furnizorul de servicii în termen de 14 zile de la primirea acestora.
 5. Decizia furnizorului de servicii este notificată destinatarului serviciului printr-un mesaj de poștă electronică, trimis la adresa de e-mail furnizată în momentul depunerii unei plângeri.
 1. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR.
 1. Beneficiarii serviciilor sunt consumatori, adică persoane fizice care efectuează, împreună cu un antreprenor, o acțiune legala care nu are legătură directă cu activitatea lor comercială sau profesională, au dreptul de a se retrage de la orice acord de prestare de servicii încheiat cu Furnizorul de servicii, în termen de 14 zile de la data de punerii în aplicare a acestuia. O declarație de  retragere din acord ar trebui să fie făcută în scris. Pentru a respecta termenul,  este suficient să se posteze o astfel de declarație prin scrisoare recomandată la adresa furnizorului de servicii înainte de expirarea termenului limită menționat. O declarație de  retragere din acord poate fi, de asemenea, prezentată în format electronic și trimisă furnizorului de servicii la următoarea adresă de e-mail: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Un eșantion  prezentat mai jos poate fi utilizat în scopul prezentării unei retrageri dintr-un acord pentru prestarea de servicii:
  ……………………………………., data………….
  …………………………………………………………
  Numele și prenumele consumatorului
  …………………………………………………………
  adresa de reședință

  Declarația de retragere din acord
  Subsemnatul, informez aici că doresc să retrag forma acordului încheiat la data de …….
  ……………………………………..
  Semnătura lizibilă a consumatorului
 3. Furnizorul de servicii poate priva Destinatarul Serviciului de dreptul său de a utiliza Site-ul web sau poate  limita accesul acestuia la resursele sau Serviciile Site-ului web oferite în cadrul acestora, parțial sau integral, cu efect imediat, în cazul în care destinatarul Serviciului încalcă aceste Reguli sau dispozițiile legale aplicabile.
 1. DISPOZIȚII FINALE.
 1. Furnizorul de servicii este autorizat să modifice unilateral prezentul Regulament din cauza materialelor tehnice, juridice sau motive organizationale, inclusiv, în special:
  1. o situație în care modificarea normelor este necesară în vederea modificării  dispozițiilor de drept general aplicabile;
  2. în cazul în care modul de prestare a serviciului s-a modificat,
  3. pentru a pune în aplicare o obligație în temeiul dispozițiilor de drept general aplicabile sau al unei obligații care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească executorie sau dintr-o hotărâre administrativă.
 2. Destinatarii serviciului vor fi informați cu privire la conținutul Regulilor modificate într-o notificare postată pe site, care conține Reguli modificate, cu atenție atrasă de modificări și de data intrării în vigoare.
 3. Dispozițiile de  drept din Romania și internaționale se aplică oricăror aspecte care nu sunt reglementate în prezentul document.
 1. DATELE DE CONTACT ALE FURNIZORULUI DE SERVICII.

Sharda Cropchem Limited cu sediul social la adresa: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (Vest) Mumbai – 400056, India.