Insecticid biocid pentru tratamentul rezidual al suprafetelor

Ce este PROTEO FLOW si pentru ce se foloseste?

Contine in substanta activa: 25 g/l Deltametrin
Proteo Flow este un insecticide lichid formulat ca si concenrat microemulsionabil in apa, de culoare galbuie, miscibil cu apa, cu miros slab caracteristic.
Proteo Flow este un produs de contact si ingestie, cu actiune rapida de soc in combaterea insectelor zburatoare si târâtoare. Penetreaza relative usor stratul de chitina al insectelor. Are character remanent.

Locurile de utilizare

Proteo Flow se recomanda a fi utilizat in spatii interioare, locuinte, cladiri industriale, spatii comerciale, institutii publice, depozite, ferme, etc.
A nu se aplica produsul langa alimente, ustensile sau suprafete care intra in contact cu alimentele. A nu se aplica langa animale de companie. A nu se aplica pe resturi de origine animala sau vegetala.

Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburatoare si taratoare: gargarite, muste, viespi, purici, etc.

Instructiuni de utilizare

A se citi cu atentie prospectul inainte de folosire. A nu se utilizeaza in prezenta persoanelor.
Proteo Flow se aplica prin pulverizare pe suprafete. Dilutia se face cu apa si se agita pentru o buna omogenizare.

Tip tratament Concentratia soluitiei Norma de solutie
Tratament de intretinere 1 % 100 ml / 10 l apa
Tratament de soc 2 % 200 ml / 10 l apa

Se utilizeaza 1litru de solutie, pentru 10 metri patrati de suprafata tratata.
Distributia solutiei se va face dupa caz, pe intreaga suprafata sau de-a lungul perimetrelor camerelor, in colturi unde de obicei se refugiaza insectele, in cuiburi, etc.
Solutia de lucru se prepara doar in cantitatea necesara pentru aplicarea imediata si se pulverizeaza cu echipament adecvat.
Aplicarea produsului in industria alimentara trebue sa se faca in lipsa alimentelor si sa se respecte un timp pentru siguranta de minim 12 de ore, inainte de folosirea localurilor tratate.
A se ventila/aerisii foarte bine inainte de a patrunde in incinta.
A nu se amesteca cu alte produse.

Masuri de precautie si avertizare

Citiți intotdeauna şi respectați intocmai informațiile din fişa cu date de securitate a produsului inainte de manipulare şi utilizare.
Manipularea produsului se va face de catre personae echipate adecvat: masca de protectie a fetei, manusi de cauciuc si salopeta.
Dupa incetarea lucrului sau inainte de a manca, a bea sau a fuma se spala mâinile.

Masuri de prim-ajutor

Măsuri generale de prim ajutor: Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă vă simțiți rău, a se consulta medicul (dacă este posibil, i se arată eticheta).
Măsuri de prim ajutor după inhalare: A se transporta victima la aer proaspăt. În caz de stop respiratoriu, efectuați respirație artificială. Chemați medicul.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. După contactul cu pielea, spălați-vă imediat cu multă apă.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii: A se spăla cu multă apă (timp de cel puțin 20 de minute) ținând ochii bine deschiși și după îndepărtarea lentilelor de contact moi, apoi a se consulta imediat medicul.
Măsuri de prim ajutor după ingerare: Clătiţi gura. Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic
Se administreaza o solutie apoasa de carbune activ si un laxativ salin de sulfat sodic. Tratament simptomatic.
Pentru informatii toxicologice sunati la Institutul National de Sanatate Publica, numerele de telefon 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00);

Masuri de protectie a mediului inconjurator

Periculos pentru fauna acvatica; nu contaminate helesteele, cursurile de apa sau canalele de scurgere cu insecticidal sau recipientul utilizat.
Nu pulverizati in prezenta curentilor puternici de aer.

Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol de poluare a apei potabile în cazul pătrunderii produsului în sol. A nu se lăsa apele de stingere să se scurgă în canalizare sau în cursurile de apă. Anunțați autoritățile dacă lichidul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.
Echipamentul de protecție: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare, mănuși și un aparat de protecție a ochilor și a feței. Mănuși rezistente la produse chimice (în conformitate cu Standardul NF EN 374 sau cu unul echivalent). EC EN 166 “3”. A se purta un aparat de protecție a ochilor. Echipament individual de protecție. EN ISO 20345.
Pentru izolare: A se eticheta recipientele și a se prevedea mențiuni de atenționare împotriva oricărui contact.
Metode de curățare: A se absorbi cu un produs absorbant inert (de exemplu, nisip, rumeguș, aglomerant universal, silicagel). A se curăța rapid produsul împrăștiat. A se spăla zona contaminată cu multă apă.

Recomandari privind reziduurile

Este indicat a se depozita deseul de produs în locuri special amenajate sau distrus în instalatii de incinerare. Clătiti containerele de trei ori. Nu reutilizati containerele golite.Trebuie aplicate reglementarile nationale privind reciclarea sau eliminarea ambalajelor.

 Măsuri de combatere a incendiilor

Solventul potrivit: Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.
Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu: Dioxid de carbon. Monoxid de carbon. Oxizi de azot. Poate elibera gaze inflamabile.
Măsuri de stingere a incendiilor: Pot fi necesare aparate respiratorii adecvate.
Protecție la stingerea incendiilor: Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie.
Alte informații: A se evita contaminarea apelor de suprafață.

Download-uri: